Detail aktuality

První dny a týdny v MŠ

 První dny a týdny v MŠ

Znamenají pro dítě, které bylo dosud v domácí péči, značnou změnu v jeho dosavadním životě a každé dítě se jí nepřizpůsobí stejně. Některé děti se rychle spřátelí s novým prostředím i s učitelkami, jiné jsou v prvních dnech smutné, špatně usínají, málo jedí ,jsou brzy unavené a snáze i onemocní. V takovém případě však velmi záleží na klidném jednání rodičů i na tom, jak přizpůsobí dosavadní denní režim dítěte programu v mateřské škole, aby se vzájemně doplňovaly.

Některé děti jsou zvyklé na větší skupinu vrstevníků ,neznámé prostředí i na cizí dospělé osoby.

Přesto je však třeba upozornit na některé rozdíly – v mateřské škole se předpokládá již větší samostatnost dětí při jídle a pití , při oblékání , mytí a udržování osobní čistoty – použití WC.

 

Adaptační režim není pro děti stejný – každé dítě je individuální. Doporučujeme první dny ponechat dítě v mateřské škole cca 2 hodiny- do pobytu venku. Po konzultaci s učitelkou ponechat ve druhém týdnu dítě na celé dopoledne – odchod po obědě domů. Od třetího týdne pokud je adaptace bez problémů, vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem v 15.00 hod., po svačině.

Předejdete mnoha nepříjemnostem, budeme-li vědět co nejvíce o dosavadním vývoji a zvyklostech Vašeho dítěte. Nebojte se sdělit p. učitelkám i pro Vás nepodstatné věci o dítěti – každé dítě je individuální, jiné. Informujte nás o stravovacích zvyklostech dítěte – co např. vůbec nejí z důvodu, že je mu špatně a zvrací, zda trpí nechutenstvím, zda doma vydatně snídá – pak nebude mít chuť svačit apod. Nebojte se toho, že bychom děti nutili do jídla. Sledujte náš jídelníček ,abyste mohli doma  vhodně doplnit večeři. A věřte našim zkušenostem – často doma neoblíbené nebo v MŠ zcela neznámé jídlo se naučí dítě v kolektivu ostatních jíst.

 


Štítky: