Informace o stravování

Stravné

přesnídávka 15,-Kč
oběd 36,-Kč
svačina 15,-Kč
celodenní 66,-Kč
cena stravného pro děti s odkladem školní docházky
přesnídávka 15,-Kč
oběd 41,-Kč
svačina 15,-Kč
celodenní 71,-Kč

Úplata za stravné se hradí

  • bezhotovostně
  • pravidelně každý měsíc - vždy do patnáctého dne v měsíci
  • Každé dítě bude mít přidělené evidenční číslo, které bude sloužit i jako variabilní symbol
  • Částka k platbě bude vždy 1. - 2. den v měsíci vyvěšena na internetových stránkách MŠ a rodiče uhradí tuto částku pod daným VS nejpozději do 15. dne v daném měsíci.
  • Do poznámky k platbě zadají jméno dítěte

Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit osobně nebo telefonicky první den absence do 8:00, jinak je účtováno stravné v plné výši.

Neodhlášený oběd v případě náhlého onemocnění dítěte si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů pouze první den absence!

Je-li dítě nemocné v době hrazení poplatků, nebo z jiného důvodu nepřítomné, je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ a dohodnout termín uhrazení dané částky.

Každé ráno rodiče zapíší docházku dítěte, která je závazná. Pokud tak neučiní je účtováno stravné v plné výši.