Zápis do MŠ Malé Kyšice pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisu

 • Termín: 5. - 12. 5. 2021.
 • Průběh: distančně, bez přítomnosti dětí.
 • Obdržení žádosti:
  • osobně v MŠ – každou středu od 14. 4. 2021 v 8:00 - 11:00 hod. (bezpečným způsobem),
  • ke stažení - v příloze
 • K žádosti nutno doložit:
  • kopii rodného listu dítěte,
  • potvrzení pediatra o splnění řádného očkování.
 • Doručení žádosti + dodatků:
  1. do datové schránky MŠ: ID: itikujx
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e- mail):  msmalekysice@seznam.cz
  3. poštou na adresu: Mateřská škola Malé Kyšice, Spojovací 198, 273 51
  4. osobně – od 5. 5. 2021 do 12.5.2021 8:00 - 11:00 hod. v MŠ

Dotazy zodpovím na tel. č. 602 330 803. Případné změny uvedeme na našich www stránkách.

Malé Kyšice, 29.3.2021

Mgr. Mirka Švantnerová, ředitelka MŠ

Přílohy

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Malé Kyšice

Vyjádření lékaře