Školní řád

Školní řád Mateřské školy Malé Kyšice

Vypracoval: Mgr. Mirka Švantnerová
Schválil: Mgr. Mirka Švantnerová
Pedagogická rada projednala dne: 24. 8. 2020
Řád nabývá platnosti ode dne: 24. 8. 2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Přečíst školní řád