Školní vzdělávací program

Charakteristika školního vzdělávacího programu „Blízko k přírodě“

ŠVP je vytvořen „na míru“ pro naše děti a dle nám důvěrně známých podmínek prostředí.

Vycházely jsme z umístění školy, návštěv jiných škol, studií literatury a na základě vlastních zkušeností jsme tvořily krok za krokem ŠVP jako společnou práci.

Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Dále chceme rozvíjet a podporovat tvořivost, samostatnost, sebejistotu, ale i ohleduplnost a odpovědnost, upevňovat zdraví tělesné, duševní i sociální. Naše malá rodinná škola otevírá velké možnosti právě v této rovině.

V okolí školy jsou mnohé ekosystémy, z toho vyplývá, že škola má zcela praktické ekologické zaměření.

Ekologická výchova je integrována do veškerého školního života. Děti jsou vedeny k citlivému vztahu k přírodě, ke všemu živému a učí se žít dle ekologických a environmentálních principů.

Vzhledem k tomu, že jsme jednotřídní mateřská škola, slouží tento školní vzdělávací program zároveň jako třídní program. Učitelka i ředitelka tudíž respektují témata pro daný týden s tím, že se společně domlouvají, zda téma týdne prodloužit nebo v případě potřeby změnit z důvodu nečekané situace.

Z výše uvedeného vyplývá, že škola žije v daný týden jedním podtématem, v příštím roce se daná témata mohou změnit.

Celý ŠVP MŠ Malé Kyšice je k dispozici v ředitelně mateřské školy