Informace

Informace o stravování

Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům.

  • tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku
  • ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a zeleninových salátů, luštěninových salátů a pomazánek, cereálního pečiva a mléčných výrobků
  • je dodržován pitný režim - voda, čaj (bez cukru)
  • u dětí s doporučenou dietou schválenou dětským lékařem se vytváří podmínky pro podávání jídel z domova.

Časový rozvrh výdaje stravy

přesnídávka 9:20 - 9:45
oběd 11:45 - 12:15
svačinka 14:15 - 14:45

Pravidla pro tvorbu jídelního lístku

  • řídí se platnými vyhláškami
  • podmínkou je měsíční plnění „spotřebního“ koše
    • Spotřební koš = evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy