< Mateřská škola Malé Kyšice: pracovníci školky

Pracovníci

Mgr. Mirka Švantnerová

 • absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
  • obor učitelství pro 1. st. ZŠ
  • obor speciální pedagogika pro učitele (specializace etopedie)
 • rozšiřující studium pro učitele
  • výchovné poradenství
  • logopedický asistent
 • dlouholetá praxe v oboru

Radka Wimmerová

 • absolventka Střední pedagogické školy Praha
 • dlouholetá praxe v oboru

Eva Flenerová

Andrea Suchopárová

Romana Dědečková

 • absolventka Střední hotelové školy v Poděbradech
 • dlouholetá praxe v oboru