Detail aktuality

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12.4.2021

Vážení rodiče,

otevírání mateřských škol je zařazeno do první fáze otvírání škol od 12. 4. 2021. V této fázi se počítá s prezenční účastí na vzdělávání v mateřské škole s předškoláky s povinným předškolním vzděláváním, s dětmi s odkladem školní docházky a dětmi vybraných profesí:

§  Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

§  Pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují PREZENČNÍ vzdělávání v MŠ, ZŠ, a v zařízeních pro výkon ústavní, nebo ochranné výchovy

§  Zaměstnanci bezpečnostních sborů

§  Příslušníci ozbrojených sil

§  Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

§  Zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

§  Zaměstnanci Úřadu práce ČR

§  Zaměstnanci ČSSZ ČR

§  Zaměstnanci Finanční správy ČR

Prosíme rodiče, kteří pracují ve výše uvedených profesích, aby neprodleně kontaktovali ředitelku  na telefonním čísle: 602330803 a takto přihlásili své dítě k docházce do MŠ v 1. fázi otvírání škol od 12. dubna 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Štítky: